village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
26.7.2018
odpredaj majetku obce-pozemok C-KN 123/4
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Igor Toder a Božena Toderová
Predmet odpredaj majetku obce-pozemok C-KN 123/4
Dátum zverejnenia 26.7.2018
25.7.2018
dodávka pitnej vody
neuvedený
Detail zmluvy 2/2018
Číslo 2/2018
Zmluvná strana 1 Jaroslav Koban
Predmet dodávka pitnej vody
Dátum zverejnenia 25.7.2018
25.7.2018
dodávka pitnej vody
neuvedený
Detail zmluvy 3/2018
Číslo 3/2018
Zmluvná strana 1 Matúš Karatník
Predmet dodávka pitnej vody
Dátum zverejnenia 25.7.2018
29.6.2018
o výkone štatutárneho autidu konsolidovanej účtovnej uzávierky
neuvedený
Detail zmluvy 24/2018
Číslo 24/2018
Zmluvná strana 1 Ing. Marta Nachtmanová
Predmet o výkone štatutárneho autidu konsolidovanej účtovnej uzávierky
Dátum zverejnenia 29.6.2018
29.6.2018
o výkona štatutárneho auditu na rok 2018
neuvedený
Detail zmluvy 25/2018
Číslo 25/2018
Zmluvná strana 1 Ing. Marta Nachtmanová
Predmet o výkona štatutárneho auditu na rok 2018
Dátum zverejnenia 29.6.2018
20.6.2018
obstaranie snežného pluhu
neuvedený
Detail zmluvy 1//5/2018
Číslo 1//5/2018
Zmluvná strana 1 Marián Lupjan
Predmet obstaranie snežného pluhu
Dátum zverejnenia 20.6.2018
13.6.2018
dodávka pitnej vody
neuvedený
Detail zmluvy 1/2018
Číslo 1/2018
Zmluvná strana 1 Ján Čižmár
Predmet dodávka pitnej vody
Dátum zverejnenia 13.6.2018
27.4.2018
na organizovanie športových podujatí
neuvedený
Detail zmluvy 1/2018
Číslo 1/2018
Zmluvná strana 1 Obecný športový klub Podhoroď
Predmet na organizovanie športových podujatí
Dátum zverejnenia 27.4.2018
25.4.2018
vykonanie diela "ZŠ Podhoroď - Havarijný stav strechy
neuvedený
Detail zmluvy 19/04/2018
Číslo 19/04/2018
Zmluvná strana 1 Progeospol s.r.o.
Predmet vykonanie diela "ZŠ Podhoroď - Havarijný stav strechy
Dátum zverejnenia 25.4.2018
24.4.2018
vypracovanie žiadosti o dotáciu poskytovanú Enviromentálnym fondom v oblasti - J. ELEKTROMOBILITA, činnosť J1 - Podpora elektromobility
neuvedený
Detail zmluvy 200401P/2018/EEA
Číslo 200401P/2018/EEA
Zmluvná strana 1 LAUREOLA SK, s.r.o.
Predmet vypracovanie žiadosti o dotáciu poskytovanú Enviromentálnym fondom v oblasti - J. ELEKTROMOBILITA, činnosť J1 - Podpora elektromobility
Dátum zverejnenia 24.4.2018
17.4.2018
dodatok č. 1 - systém triedeného zberu
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 NATUR-PACK, a.s
Predmet dodatok č. 1 - systém triedeného zberu
Dátum zverejnenia 17.4.2018
3.4.2018
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
neuvedený
Detail zmluvy 5190042259
Číslo 5190042259
Zmluvná strana 1 Komunálna poisťovňa, a.s.
Predmet úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Dátum zverejnenia 3.4.2018
8.2.2018
vypracovanie projektu stavby: "Detské ihrisko v areáli Materskej školy Podhoroď" I. a II. etapa
neuvedený
Detail zmluvy 02/Ka/2018
Číslo 02/Ka/2018
Zmluvná strana 1 Ing. Arch. Ján Katuščák
Predmet vypracovanie projektu stavby: "Detské ihrisko v areáli Materskej školy Podhoroď" I. a II. etapa
Dátum zverejnenia 8.2.2018
3.1.2018
poskytnutie finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
neuvedený
Detail zmluvy 1/2018
Číslo 1/2018
Zmluvná strana 1 Základná škola Michalovce
Predmet poskytnutie finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
Dátum zverejnenia 3.1.2018
3.1.2018
nájom nebytových priestorov
neuvedený
Detail zmluvy 1/2018
Číslo 1/2018
Zmluvná strana 1 Marián Homoľa
Predmet nájom nebytových priestorov
Dátum zverejnenia 3.1.2018
30.11.2017
vykonanie diela s názvom "Využívanie OZE v obci Podhoroď"
neuvedený
Detail zmluvy 017/2017
Číslo 017/2017
Zmluvná strana 1 Plynroz, a.s. Sobrance
Predmet vykonanie diela s názvom "Využívanie OZE v obci Podhoroď"
Dátum zverejnenia 30.11.2017
30.11.2017
vyhotovenie žiadosti o nenávratný finačný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 RRA Borolo
Predmet vyhotovenie žiadosti o nenávratný finačný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
Dátum zverejnenia 30.11.2017
30.11.2017
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v roku 2017
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Mesto Košice
Predmet o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v roku 2017
Dátum zverejnenia 30.11.2017
30.11.2017
zmluva o bežnom účte
neuvedený
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Prima banka Slovensko, a.s.
Predmet zmluva o bežnom účte
Dátum zverejnenia 30.11.2017
24.11.2017
dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému
neuvedený
Detail zmluvy O021-20170031
Číslo O021-20170031
Zmluvná strana 1 Slovanet, a.s.
Predmet dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému
Dátum zverejnenia 24.11.2017