village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Nájom nebytových priestorov

Zoznam nebytových priestorov, ktoré Obec Podhoroď na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov prenajala iným osobám:

 

Predmet zmluvy: nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove Kultúrneho domu, s.p. 112, o výmere 150 m2

Nájomca: Anton Hricko, Podhoroď 83

Právny titul: Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.09.2018

 

Predmet zmluvy: nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove Obvodného zdravotného strediska, o výmere 151,22 m2 

Nájomca: Slnečné objatie, n.o., Kukorelliho 334/16, Giraltovce

Právny titul: Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.09.2016