village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Dotácie poskytnuté obcou

Dotácie poskytnuté obcou v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2010  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

Rok 2018

Poskytnuté dotácie:

Prijímateľ: Obecný športový klub Podhoroď

Predmet dotácie:

  • Majstrovská ObFZ Michalovce vo vekovej kategórii II. A trieda muži súťažný ročník 2017/2018 jarná časť a 2018/2019 jesenná časť

  • Majstrovská ObFZ Michalovce vo vekovej kategórii II. A trieda muži súťažný ročník 2017/2018 a 2018/2019

Výška poskytnutej dotácie: 800,00 EUR

 

Rok 2017

Poskytnuté dotácie:

Prijímateľ: Obecný športový klub Podhoroď

Predmet dotácie:

  • Majstrovská ObFZ Michalovce vo vekovej kategórii II. A trieda muži súťažný ročník 2016/2017 jarná časť a 2017/2018 jesenná časť

  • Majstrovská ObFZ vo vekovej kategórii III. trieda žiaci U15 súťažný ročník 2016/2017 a 2017/2018

Výška poskytnutej dotácie: 1000,00 EUR

 

 

Rok 2016

Poskytnuté dotácie:

Prijímateľ: Obecný športový klub Podhoroď

Predmet dotácie:

  • Majstrovská ObFZ Michalovce vo vekovej kategórii II. A trieda muži súťažný ročník 2015 a 2016

  • Majstrovská ObFZ Michalovce vo vekovej kategórii II. A trieda muži súťažný ročník 2016 a 2017
  • Majstrovská ObFZ vo vekovej kategórii III. trieda žiaci U16 súťažný ročník 

Výška poskytnutej dotácie: 1000,00 EUR

 

Rok 2015

Poskytnuté dotácie:

Prijímateľ: Obecný športový klub Podhoroď

Predmet dotácie: 

  • Majstrovská ObFZ Michalovce vo vekovej kategórii II. A trieda muži súťažný ročník 2015 a 2016

  • Majstrovská ObFZ vo vekovej kategórii III. trieda žiaci U15 súťažný ročník 

Výška poskytnutej dotácie: 600,00 EUR

 

Rok 2014

Poskytnuté dotácie:

Prijímateľ: Obecný športový klub Podhoroď

Predmet dotácie: Futbalový ročník 3A trieda muži r. 2013/2014 jarná časť a ročník 3A trieda muži r. 2014/2015 jesenná časť.

Výška poskytnutej dotácie: 300,00 EUR 

 

Rok 2013 

Poskytnuté dotácie:

Prijímateľ: Obecný športový klub Podhoroď

Predmet dotácie: Futbalový ročník 3A trieda muži r. 2012/2013 jarná časť a ročník 3A trieda muži r. 2013/2014 jesenná časť.

Výška poskytnutej dotácie: 300,00 EUR

 

Rok 2012 

Poskytnuté dotácie:

Prijímateľ:Obecný športový klub Podhoroď

Predmet dotácie: Futbalový ročník 2A trieda muži r. 2011/2012 jarná časť a ročník 2A trieda muži r. 2012/2013 jesenná časť.

Výška poskytnutej dotácie: 500,00 EUR

 

Rok 2011

Poskytnuté dotácie:

Prijímateľ: Obecný športový klub Podhoroď

 

Predmet dotácie:  Futbalový ročník 2A trieda muži r. 2010/2011 jarná časť a ročník 2A trieda muži r. 2011/2012 jesenná časť. 

Výška poskytnutej dotácie: 1.328,00 EUR

  

Rok 2010

Poskytnuté dotácie:

Prijímateľ:  Obec športový klub Podhoroď

Predmet dotácie:   Futbalový ročník 2A trieda muži r. 2009/2010 jarná časť a ročník 2A trieda muži r. 2010/2011 jesenná časť.

Výška poskytnutej dotácie: 1.328,00 EUR