village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Projekty

Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno - technických vlastnosti OcÚ Podhoroď
10.11.2022

Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno - technických vlastnosti OcÚ Podhoroď

Fitness na čerstvom vzduchu
10.11.2022

Projekt spolufinancovaný KSK

Riešenie bezpečnostnej situácie pri Základnej škole v obci Podhoroď
10.11.2022

Vyriešenie bezpečnostnej situácie pri Základnej škole v obci Podhoroď – stavebnými úpravami autobusovej zastávky, odstavnej plochy a chodníka