village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Obecný športový klub Podhoroď

Predseda klubu: František Jaňovka

Tajomník: Maroš Osif

Manažér klubu: Matúš Fedák

 

Revízna komisia: 

Slavomír Komár

Rastislav Kačurik

Marek Mihaľov

 

Z histórie

50  rokov futbalu v obci (2009)

      V prírodných podmienkach, v akých sa naša obec nachádza, nebolo veľa možností na rozvoj športu, o to viac treba oceniť nadšenie chlapcov pre šport a pripomenúť, že aj dospelých mužov, ktoré vyvrcholilo v druhej polovice 50 - rokov 20 storočia, keď sa začali schádzať na podvečerných hrách s loptou na lúke v Kuriji a pritom snovať plány na založenie futbalového oddielu. Po vzniku JRD v našej obci, ktoré sa dobrovoľne vzdalo časti lúky a súhlasilo s vybudovaním ihriska, sa začali prípravné práce. Zanietenci okolo Jána Stanka, ktorý bol v tom čase už známym futbalistom, veď už v rokoch 1954 -55 hrával ako dorastenec za Sobrance, začali budúci futbalisti v roku 1958 vlastnými rukami a jednoduchým náradím, myslím tým na čakany, lopaty, motyky, hrable či fúriky, kultivovať hraciu plochu. V jednom rohu budúceho ihriska vyrovnali terén a vyviezli desiatky fúrikov zeminy z trojuholníka 15x15x25 metrov. Alebo, išli do hory a obyčajnými pílami spílili vhodné stromy na dve futbalové bránky, vyrobili z nich hranoly, pozbíjali a vsadili do zeme podľa predpisov, určite mi dáte za pravdu, že ani to nebolo jednoduché. Takto pomaly, ale s elánom, vybudovali futbalové ihrisko, ktoré slúži našim futbalistom dodnes a v roku 1959, teda pred 50 rokmi, založili futbalový oddiel pod názvom Sokol Podhoroď.

      Po priateľských stretnutiach s mužstvami z okolitých obcí sa prihlásili do 4-tej triedy okresnej súťaže okresu Sobrance a na zápasy, napríklad do Sejkova, Nižného Nemeckého či Nižnej Rybnice i ďalších dedín cestovali naši prví futbalisti, medzi ktorých počítame Milana Karatníka, Andreja Kicu, Andreja Pečeňáka, Štefana Vargu, Ivana Džugana, Michala Šuhajdu, Pavla Cinkaniča, Michala Huňaru, Jána Stanka, Michala Drenku a Andreja Maďarčíka - tak títo chlapci cestovali na vlečke ťahanej koňmi, neskôr traktorom. Po dvoch rokoch postúpili do 3-tej triedy a v poslednom období už niekoľko rokov hráme 2-hú A triedu okresov Michalovce a Sobrance najprv ako Družstevník a teraz ako Obecný športový klub Podhoroď.

     Do organizovania futbalového oddielu, ktorý si pripomína 50 rokov, sa okrem Jána Stanka zapojilo viacero mužov, medzi nimi napríklad Andrej Hanusič, Vasiľ Turík, Juraj Jaňovka, Andrej Pečeňak, neskoršie Ladislav Katrinec, František Jaňovka, Pavol Bartošík, Milan Maďarčík, Michal Leco, Emil Osif a ďalší. Žiaľ, nie všetci, ktorých som spomínal, možu v tejto chvílu spolu s nami spomínať na futbalové začiatky, pretože už nie sú medzi nami. No hodno však spomenúť pani Irenu Kobanovu, rodenú Stankovú, sestru Jána Stanka, ktorá prala chlapcom dresy a v prednej izbe ich rodinného domu sa hráči prezliekali a ona dobrovoľne, bez nároku na odmenu dbala o poriadok a čistotu ich oblečenia. Na rozvoji futbalu v našej obci majú zásluhu nielen organizátori a prví hráči, ale aj tí, ktorí hrávali po založení, napríklad Juraj Barbarič, Ladislav Čarný, Juraj Šuhajda, Ján Mitterpák, Michal Labanič, Ján Cipár, Milan Dinič, Juraj Hricko, Juraj Kačurik, Juraj Koban, Emil Osif, František Jaňovka, Andrej Mitterpák, Martin Pečeňák, Juraj Drenka, Milan a Ján Timkovci, Pavol Partoších, Milan Leco, Emil Kanaloš, Ján Ivaniš, Milan Hanusič a ďalší chlapci z dediny i okolia. Spomedzi nich spomeniem mená - Ján Klamár, Emil Dubjak, Viliam Lapšanský, Michal Simčík, Juraj Gožo, Ján Kašay, Milan Gutič, Vlado, Ľubo a Marián Lupjanovci, Ján Lastomírsky, Juraj a Marián Dundovci, Eugen Lešo, Michal Soták, Vasiľ Ďak a iní z Inoviec, Beňatiny, Choňkoviec, Koňuša, Sobranciec, Uble a ďalších obcí. Pokiaľ som niekoho nespomenul, ospravedlňujem sa, ale chlapcov bolo v priebehu 50-tich rokov veľa a presnú štatistiku oddiel nemá.

      V posledných rokov vstúpil do futbalového oddielu sponzor, firma FISO, ktorá pomáha futbalistom materiálne a organizačne, napr.: kúpou dresov alebo dopravou. Aj táto aktivita sa odráža na výsledkoch mužstva dospelých, ktorí sa umiestňujú v hornej časti tabuľky. Dúfam, že nové multifunkčné ihrisko pomôže nielen dospelým, ale najmä mládeži rozvíjať športovú aktivitu a dosahovať čo najlepšie výsledky nielen v okresných súťažiach, ale aj za hranicami okresu Sobrance.  

Úryvok z príhovoru Mgr. Štefana Vargu, kronikára obce, pri príležitosti 50 rokov futbalu v obci a otvorenia viacúčelového ihriska.