village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Mikroregión BOROLO

 

Inovce Baškovce
Beňatina Choňkovce
Hlivištia Horňa
Koňuš Podhoroď
Ruskovce Ruská Bystrá
Ruský Hrabovec  

Skrátený názov              

MR BOROLO 

Registrovaný na KÚ Košice

Registračné číslo  VVS-03/10880/RZO/27  

Rok registrácie   2003

 

Štatutárny zástupca: 

Anna Ohradzanská

Adresa:  

OcÚ Ruskovce

Ruskovce 47

073 01 Sobrance 

 

Telefón:

0566/652 23 51   

Fax: - 

e-mail:                          

ruskovce@post.sk

Rozloha v km2          

148,78

Počet obyvateľov 

3 370 

Počet obcí    

11