village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Základná škola Podhoroď

Adresa školy:            072 64 Podhoroď č.17

Telefón:                     056 - 658 40 75

Fax:                             056 - 658 40 75

Webová adresa:       http://zspodhorod.edupage.org

e-mail školy:               zspodhorod@zoznam.sk

Riaditeľka školy:      Mgr. Emília Skybová

Zást. riaditeľky:         Mgr. Jana Seničová

 

Fotogaléria