village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
24.11.2022
Návrh na VZN - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2022
Názov Návrh na VZN - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
24.11.2022
Návrh na VZN - určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v škole, v školských vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhoroď
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.11.2022
Názov Návrh na VZN - určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v škole, v školských vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhoroď
11.11.2022
Referendum
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.11.2022
Názov Referendum
Popis Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podhorod@podhorod.sk
4.11.2022
Návrh rozpočtu obce na r. 2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2022
Názov Návrh rozpočtu obce na r. 2023-2025
24.4.2022
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.4.2022
Dátum zvesenia 24.4.2022
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov