village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
13.7.2023
Predaj vyťaženej drevnej hmoty
PIKOLO s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 PIKOLO s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46008471
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj vyťaženej drevnej hmoty
Dátum uzavretia 12.7.2023
Dátum zverejnenia 13.7.2023
Dátum účinnosti 14.7.2023
13.7.2023
Predaj vyťaženej drevnej hmoty
PIKOLO s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 PIKOLO s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46008471
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj vyťaženej drevnej hmoty
Dátum uzavretia 12.7.2023
Dátum zverejnenia 13.7.2023
Dátum účinnosti 14.7.2023
22.6.2023
Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2023, 2024, 2025
Ing. Marta Nachtmannová
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Ing. Marta Nachtmannová
Zmluvná strana 2 IČO 33889741
Názov Zmluva č. 1/2023 o výkone štatutárneho auditu na rok 2023, 2024, 2025
Predmet Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2023, 2024, 2025
Dátum uzavretia 12.6.2023
Dátum zverejnenia 22.6.2023
Dátum účinnosti 23.6.2023
30.5.2023
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
AZ-RO spol. s r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 AZ-RO spol. s r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46931724
Názov Zmluva o dielo
Predmet Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Cena 14850,09
Dátum uzavretia 30.5.2023
Dátum zverejnenia 30.5.2023
Dátum účinnosti 31.5.2023
27.4.2023
Predaj vyťaženej drevnej hmoty
PIKOLO s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 PIKOLO s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46008471
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj vyťaženej drevnej hmoty
Dátum uzavretia 27.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 28.4.2023
27.4.2023
Predaj vyťaženej drevnej hmoty
PIKOLO s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 PIKOLO s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46008471
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj vyťaženej drevnej hmoty
Dátum uzavretia 27.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 28.4.2023
21.4.2023
Spolupráca na záchrane a obnove Národnej kultúrnej pamiatky Hrad Tibava
Tibavská hradná cesta, o.z.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Tibavská hradná cesta, o.z.
Zmluvná strana 2 IČO 45792941
Názov Zmluva o spolupráci
Predmet Spolupráca na záchrane a obnove Národnej kultúrnej pamiatky Hrad Tibava
Dátum uzavretia 20.4.2023
Dátum zverejnenia 21.4.2023
Dátum účinnosti 22.4.2023
15.4.2023
Poskytnutie NFP
Pôdohospodárska platobná agentúra
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Pôdohospodárska platobná agentúra
Zmluvná strana 2 IČO 30794323
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BTQ5
Predmet Poskytnutie NFP
Dátum uzavretia 14.4.2023
Dátum zverejnenia 15.4.2023
Dátum účinnosti 16.4.2023
13.3.2023
Nakladanie s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Nakladanie s odpadmi z obalov
Dátum uzavretia 13.3.2023
Dátum zverejnenia 13.3.2023
Dátum účinnosti 14.3.2023
7.3.2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra
Obec Podhoroď
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Obec Podhoroď
Zmluvná strana 2 IČO 00325635
Názov Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra
Predmet Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra
Dátum uzavretia 31.1.2023
Dátum zverejnenia 7.3.2023
Dátum účinnosti 8.3.2023
9.1.2023
Pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky
LEKOS, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 LEKOS, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36172332
Názov Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
Predmet Pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky
Dátum uzavretia 5.1.2023
Dátum zverejnenia 9.1.2023
Dátum účinnosti 10.1.2023
27.12.2022
Poskytnutie príspevku
OZ Okolo
Detail zmluvy 27/12/2022
Číslo 27/12/2022
Zmluvná strana 1 Obec Podhoroď
Zmluvná strana 1 IČO 00325635
Zmluvná strana 2 OZ Okolo
Zmluvná strana 2 IČO 52591182
Názov Zmluva o poskytnutí príspevku č. 27/12/2022
Predmet Poskytnutie príspevku
Cena 30
Dátum uzavretia 27.12.2022
Dátum zverejnenia 27.12.2022
Dátum účinnosti 28.12.2022
21.12.2022
Zmluva o municipálnom úvere
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 77/027/22
Číslo 77/027/22
Zmluvná strana 1 Obec Podhoroď
Zmluvná strana 1 IČO 00325635
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o municipálnom úvere
Predmet Zmluva o municipálnom úvere
Dátum uzavretia 21.12.2022
Dátum zverejnenia 21.12.2022
2.12.2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Podhoroď
Zmluvná strana 1 IČO 00325635
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum uzavretia 2.12.2022
Dátum zverejnenia 2.12.2022
Dátum účinnosti 3.12.2022
21.11.2022
Zmluva o bežnom účte
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 18/11/2022-3
Číslo 18/11/2022-3
Zmluvná strana 1 Obec Podhoroď
Zmluvná strana 1 IČO 00325635
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o bežnom účte
Predmet Zmluva o bežnom účte
Dátum uzavretia 18.11.2022
Dátum zverejnenia 21.11.2022
Dátum účinnosti 22.11.2022
21.11.2022
Zmluva o bežnom účte
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 18/11/2022-2
Číslo 18/11/2022-2
Zmluvná strana 1 Obec Podhoroď
Zmluvná strana 1 IČO 00325635
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o bežnom účte
Predmet Zmluva o bežnom účte
Dátum uzavretia 18.11.2022
Dátum zverejnenia 21.11.2022
Dátum účinnosti 22.11.2022
21.11.2022
Zmluva o bežnom účte
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 18/11/2022-1
Číslo 18/11/2022-1
Zmluvná strana 1 Obec Podhoroď
Zmluvná strana 1 IČO 00325635
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o bežnom účte
Predmet Zmluva o bežnom účte
Dátum uzavretia 18.11.2022
Dátum zverejnenia 21.11.2022
Dátum účinnosti 22.11.2022
26.7.2022
Prenájom nebytových priestorov
OZ okolo
Detail zmluvy 1/2020
Číslo 1/2020
Zmluvná strana 2 OZ okolo
Názov Prenájom nebytových priestorov
Predmet Prenájom nebytových priestorov
Dátum zverejnenia 26.7.2022
2.6.2022
Dodatok č.1 ku KZ č.180/2021
BRTMAN s.r.o
Detail zmluvy 180/2021
Číslo 180/2021
Zmluvná strana 2 BRTMAN s.r.o
Názov Dodatok č.1 ku KZ č.180/2021
Predmet Dodatok č.1 ku KZ č.180/2021
Dátum zverejnenia 2.6.2022
14.4.2022
Kúpna zmluva č.180/2021
BERTMAN s.r.o.
Detail zmluvy 180/2021
Číslo 180/2021
Zmluvná strana 2 BERTMAN s.r.o.
Názov Kúpna zmluva č.180/2021
Predmet Kúpna zmluva č.180/2021
Dátum zverejnenia 14.4.2022